MultiCyclone Centrifugal Water filtration Features:
 • Easy to install.
 • No filter media to clean or replace.
 • Fits to most existing pool filtration systems.
 • No moving parts.
 • Cuts wasteful backwashing.
 • Reduces filter maintenance.
 • Suitable for both new and existing installations.
 • Supplied with both quick connect unions and purge valve.
 • Applicable to swimming pool, water treatment and aquaculture industries.
 • 24 Month ex-factory product warranty under normal operating conditions from date of purchase.
 • Maklik om te installeer.
 • Geen filtermedia om skoon te maak of te vervang nie.
 • Pas by die meeste bestaande swembadfiltrasie stelsels.
 • Geen bewegende dele nie.
 • Sny verkwistende terugspoeling.
 • Verminder filteronderhoud.
 • Geskik vir beide nuwe en bestaande installasies.
 • Voorsien met beide vinnige verbindings-koppelstuk en spoelklep.
 • Van toepassing op swembad-, waterbehandeling- en akwakultuurbedrywe.
 • 24 maande fabriekswaarborg onder normale werkstoestande.
Pre-filters-MultiCyclone-12-and-16-image
Pre-filters-MultiCyclone-12--image

MultiCyclone Centrifugal Water filtration

MultiCyclone is a brilliant new pre-filtration device that can help you save thousands of litres of water a year in an average pool and reduce filter maintenance.

The MultiCyclone works on the basis of centrifugal water filtration. There are no moving parts to wear and tear, and no filter media to clean or replace. MultiCyclone extends the life of your filter and cuts water consumption as it eases the workload on your swimming pool filter.

The MultiCyclone is easily cleaned by opening the valve. Only 15 litres of water is discharged to cleanse the MultiCyclone.

Sentrifugale waterfiltrasie

MultiCyclone is ‘n briljante nuwe voorfiltrering toestel wat u kan help om duisende liter water per jaar in ‘n gemiddelde swembad te bespaar en filter onderhoud te verminder.

Die MultiCyclone werk op die basis van sentrifugale waterfiltrering. Daar is geen bewegende dele wat breek as gevolg van slytasie en geen filtermedia om skoon te maak of te vervang nie. MultiCyclone verleng die lewe van jou filter en verminder waterverbruik, aangesien dit die werklading op jou swembadfilter vergemaklik.

Die MultiCyclone word maklik skoongemaak deur die klep oop te maak. Slegs 15 liter water word ontslaan om die MultiCyclone skoon te maak.

multicyclone-12-and-16-image-section2
Pre-filters-MultiCyclone-12--image
MultiCyclone 12
Pre-filters-MultiCyclone-12-and-16-image
MultiCyclone 16
mc-dimensional-drawing
multicyclone-12-and-16-table
CODE DESCRIPTION
701.1330.012 MultiCyclone MC 12
701.1330.016 MultiCyclone MC 16
Do you have any questions concerning this product?

  Select Your Province

  Product interested in:

  Easy to install / Maklik om te installeer

  MultiCyclone is easy to install and fits to most existing pool filtration systems. There are no moving parts to wear out and replace, and it’s backed by Speck Pumps 24-month ex-factory warranty from date of purchase.

  MultiCyclone is maklik om te installeer en pas by die meeste bestaande swembadfiltrasie stelsels. Daar is geen bewegende dele om uit te dra en te vervang nie, en dit word gesteun deur Speck Pumps 24 fabriekswaarborg vanaf datum van aankope.

  Simple Maintenance / Eenvoudige onderhoud

  It only takes 15 litres of water to flush the MultiCyclone. Whilst the water pump is running, simply open the sediment purge valve until the sediment has been flushed out. The MultiCyclone is designed to work effectively with Speck Pumps’ extensive range of pumps and filters.

  The reduction in backwash frequency of a sand filter could result in saving thousands of litres of water per year for an average domestic swimming pool.

  Dit neem net 15 liter water om die MultiCyclone te spoel. Terwyl die swemadpomp aan die gang is, maak die sediment-spoelklep oop totdat die sediment uitgespoel is. Die MultiCyclone is ontwerp om doeltreffend te werk met Speck Pumps se omvattende reeks pompe en filters.

  Die vermindering van die terugspoeling frekwensie van ‘n sandfilter kan daartoe lei dat duisende liter water per jaar vir ‘n gemiddelde huishoudelike swembad bespaar word.

  Note: The MultiCyclone is designed to filter sediment that is heavier than water, floating debris cannot be filtered out by centrifugal filtration.

  Let wel: Die MultiCyclone is ontwerp om sediment wat swaarder is as water te filter, drywende stokkies, blare en gras kan nie deur middel van sentrifugale filtrasie gefiltreer word nie.