MultiCyclone 70XL Features:
 • Easy to install.
 • No filter media to clean or replace.
 • UV and corrosion proof.
 • Glass filled thermoplastic housing.
 • 70 hydrocyclones configured for optimal filtration.
 • No moving parts.
 • Sediment chamber.
 • Sediment inspection port.
 • Cuts wasteful backwashing.
 • Reduces filter maintenance.
 • Supplied with both quick connect unions and purge valve.
 • 24 Month ex-factory product warranty under normal operating conditions from date of purchase.
 • Maklik om te installeer.
 • Geen filtermedia om skoon te maak of te vervang nie.
 • UV en korrosiebestand.
 • Glas gevulde termoplastiese behuising.
 • 70 hidrosiklone wat vir optimale filtrasie gekonfigureer is.
 • Geen bewegende dele nie.
 • Sedimentkamer.
 • Sediment inspeksie hawe.
 • Sny verkwistende terugspoel.
 • Verminder filterinhoud.
 • Voorsien met beide vinnige verbindings unies en spoelklep.
 • 24 Maande fabriekswaarborgwaarborg onder normale bedryf.
Pre-filters-MultiCyclone-70XL-image-no-gauge

MultiCyclone 70XL – Centrifugal water filtration for commercial application

The MultiCyclone 70XL is a revolution in pool filtration, a brilliant pre-filtration device that can help you save thousands of litres of water a year in an average pool and reduce filter maintenance with no moving parts and no filter media to replace.

The MultiCyclone 70XL works on the basis of centrifugal water filtration, but a commercial version by increasing its number of hydrocyclones to cater for the higher flowrates and redesigned to cope with demanding requirements of commercial installations.

The MultiCyclone 70XL pre-filters up to 80% of the filter’s incoming dirt load prior to the main filter, reducing the frequency of filter maintenance by up to 80% and saving backwash water while the flowrate remains unchanged.

Sentrifugale waterfiltrasie vir kommersiële toepassing

Die MultiCyclone 70XL is ‘n rewolusie in swembad filtrasie, ‘n briljante voorfiltreringstelsel wat u kan help om duisende liter water per jaar in ‘n gemiddelde swembad te bespaar en filteronderhoud te verminder sonder enige bewegende dele en geen filtermedia wat vervang moet word nie.

Die MultiCyclone 70XL werk op die basis van sentrifugale waterfiltrering, maar ‘n kommersiële weergawe, deur sy aantal hidrosiklone te verhoog om voorsiening te maak vir die hoër vloeitempo’s en herontwerp om te voldoen aan veeleisende vereistes van kommersiële installasies.

Die MultiCyclone 70XL voorfiltreer tot 80% van die filter se inkomende vullis lading voor die hooffilter, wat die frekwensie van filteronderhoud tot 80% verminder en spoelwater bespaar, terwyl die vloeitempo onveranderd bly.

multicyclone-PLUS-image-section2
Pre-filters-MultiCyclone-70XL-image-no-gauge
MultiCyclone 70XL
mc-plus-drawing
70-xl-table
Note: The MultiCyclone is designed to filter sediment that is heavier than water, floating debris cannot be filtered out by centrifugal filtration. Let wel: Die MultiCyclone is ontwerp om sediment wat swaarder is as water te filter, drywende stokkies, blare en gras kan nie deur middel van sentrifugale filtrasie gefiltreer word nie.
CODE DESCRIPTION
701.1331.117 MultiCyclone 70 XL Commercial
Do you have any questions concerning this product?

  Select Your Province

  Product interested in: